Eksamensro

Det er eksamensro, du skal stræbe efter, så det bliver dig og positive tanker, der styrer eksamen.

Du er forberedt – har læst dit pensum og fulgt med i timerne. Alligevel får tanken om eksamen dig slået ud. Nervøsiteten tager overhånd, og du er sikker på, at det hele går galt. Våde håndflader, kvalme, forestillinger om, at alt glemmes, klappen går ned, og du er hjælpeløs.

Der er hjælp at hente.

Jeg er læreruddannet og certificeret Life og Business Coach med mange års erfaring i arbejdet med elever og studerende. Jeg har selv siddet som censor og eksaminator et væld af gange – både med unge i folkeskolen og voksne.

Du kan af mig få redskaber til at tackle din nervøsitet. Redskaber du kan bruge før og under eksamen.

Vi vil sammen finde frem til nervøsitetens kerne – og så er du videre.

Husk, nervøsiteten har sit udspring i dine tanker.